top of page

Privatumo ir slapukų politika

A

1. Įvadas
1.1 Mes įsipareigojame saugoti savo svetainės lankytojų, pirkėjų ir pardavėjų privatumą; šioje politikoje mes paaiškiname, kaip elgsimės su jūsų asmens duomenimis.
1.2 Mes naudojame slapukus savo svetainėje. Jei šie slapukai nėra būtini norint pateikti mūsų svetainę ir paslaugas, mes paprašysime jūsų sutikti, kad mes naudojame slapukus, kai pirmą kartą lankysitės mūsų svetainėje.
1.3 Mūsų svetainėje yra privatumo kontrolė, kuri turi įtakos jūsų asmens duomenų tvarkymui. Naudodamiesi privatumo valdikliais galite nurodyti, ar norite gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus, ir apriboti savo informacijos skelbimą.


2. Kaip mes naudojame jūsų asmens duomenis
2.1 2 skirsnyje mes išdėstėme:
(a) bendros asmens duomenų kategorijos, kurias galime tvarkyti;
b) asmens duomenų, kurių negavome tiesiogiai iš jūsų, atveju - tų duomenų šaltinį ir konkrečias kategorijas;
(c) tikslai, kuriais galime tvarkyti asmens duomenis; ir
d) teisinis duomenų tvarkymo pagrindas.
2.2 Mes galime apdoroti duomenis apie tai, kaip naudojatės mūsų svetaine ir paslaugomis („naudojimo duomenys“). Naudojimo duomenys gali apimti jūsų IP adresą, geografinę vietą, naršyklės tipą ir versiją, operacinę sistemą, persiuntimo šaltinį, apsilankymo trukmę, puslapio peržiūras ir svetainės naršymo kelius, taip pat informaciją apie jūsų paslaugos naudojimo laiką, dažnumą ir modelį. Naudojimo duomenų šaltinis yra mūsų analizės stebėjimo sistema. Šie naudojimo duomenys gali būti tvarkomi analizuojant naudojimąsi svetaine ir paslaugomis. Šio duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra teisėti mūsų interesai, būtent mūsų svetainės ir paslaugų stebėjimas ir tobulinimas.
2.3 Mes galime apdoroti jūsų sąskaitos duomenis („sąskaitos duomenys“). Sąskaitos duomenys gali apimti jūsų vardą ir el. Pašto adresą. Sąskaitos duomenų šaltinis esate jūs arba jūsų darbdavys. Sąskaitos duomenys gali būti tvarkomi mūsų svetainės veikimo, mūsų paslaugų teikimo, mūsų svetainės ir paslaugų saugumo užtikrinimo, mūsų duomenų bazių atsarginių kopijų palaikymo ir bendravimo su jumis tikslais. Šio duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra teisėti mūsų interesai, būtent tinkamas mūsų svetainės ir verslo administravimas bei jūsų ir mūsų sutarties vykdymas ir (arba) jūsų prašymu atliekant veiksmus, norint sudaryti tokią sutartį.
2.4 Mes galime apdoroti informaciją, kurią paskelbėte paskelbti mūsų svetainėje arba naudodamiesi mūsų paslaugomis („publikacijos duomenys“). Publikacijos duomenys gali būti tvarkomi siekiant leisti tokį paskelbimą ir administruoti mūsų svetainę ir paslaugas. Šio duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra teisėti mūsų interesai, būtent tinkamas mūsų svetainės ir verslo administravimas.
2.5 Mes galime apdoroti informaciją, pateiktą užklausoje dėl prekių ir (arba) paslaugų („užklausos duomenys“). Užklausos duomenys gali būti tvarkomi siekiant jums pasiūlyti, parduoti ir parduoti atitinkamas prekes ir (arba) paslaugas. Teisinis šio tvarkymo pagrindas yra sutikimas.
2.6 Mes galime apdoroti informaciją, susijusią su mūsų santykiais su klientais, įskaitant kontaktinę kliento informaciją („santykių su klientais duomenys“). Ryšių su klientais duomenys gali apimti jūsų vardą, darbdavį, pareigas ar pareigas, kontaktinę informaciją ir informaciją, esančią tarp mūsų ir jūsų ar jūsų darbdavio. Santykių su klientais duomenų šaltinis esate jūs arba jūsų darbdavys. Santykių su klientais duomenys gali būti tvarkomi siekiant tvarkyti mūsų santykius su klientais, bendrauti su klientais, tvarkyti tų ryšių įrašus ir reklamuoti mūsų produktus ir paslaugas klientams. Teisinis šio tvarkymo pagrindas yra sutikimas.
2.7 Mes galime apdoroti informaciją, susijusią su sandoriais, įskaitant prekių ir paslaugų pirkimus, kuriuos jūs atliekate su mumis ir per mūsų svetainę („sandorių duomenys“). Operacijos duomenys gali apimti jūsų kontaktinius duomenis, kortelės duomenis ir operacijos duomenis. Sandorių duomenys gali būti tvarkomi tiekiant įsigytas prekes ir teikiant paslaugas ir tinkamai tvarkant tuos sandorius. Teisinis šio tvarkymo pagrindas yra sutarties tarp jūsų ir mūsų vykdymas ir (arba) jūsų prašymu atliekant veiksmus tokiai sutarčiai sudaryti ir teisėtiems mūsų interesams, būtent tinkamam mūsų svetainės ir verslo administravimui.
2.8 Mes galime apdoroti informaciją, kurią pateikiate mums, norėdami užsiprenumeruoti mūsų el. Pašto pranešimus ir (arba) naujienlaiškius („pranešimų duomenys“). Pranešimų duomenys gali būti tvarkomi siekiant išsiųsti jums atitinkamus pranešimus ir (arba) naujienlaiškius. Teisinis šio tvarkymo pagrindas yra sutikimas.
2.9 Mes galime apdoroti informaciją, esančią bet kokiame pranešime, kurį mums siunčiate, arba susijusį su juo („korespondencijos duomenys“). Susirašinėjimo duomenys gali apimti komunikacijos turinį ir su bendravimu susijusius metaduomenis. [Mūsų svetainė sugeneruos metaduomenis, susijusius su ryšiais, atliktais naudojant svetainės kontaktines formas. Korespondencijos duomenys gali būti tvarkomi bendravimo su jumis ir įrašų tvarkymo tikslais. Teisinis šio tvarkymo pagrindas yra teisėti mūsų interesai, būtent tinkamas mūsų svetainės administravimas ir verslas bei bendravimas su vartotojais.
2.10 Mes galime tvarkyti jūsų asmens duomenis. Šiuose duomenyse gali būti vardas, DOB kontaktiniai duomenys. Šių duomenų šaltinis yra iš jūsų paskyros. Šie duomenys gali būti tvarkomi analizei ar rinkodarai. Teisinis šio tvarkymo pagrindas yra sutikimas.
2.11 Mes galime tvarkyti bet kokius šioje politikoje nurodytus jūsų asmens duomenis, kai to reikia teisiniams reikalavimams pareikšti, įgyvendinti ar apginti teismo procese, administracinėje ar neteisminėje procedūroje. Šio duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra teisėti mūsų interesai, būtent mūsų teisėtų, jūsų ir kitų teisėtų teisių apsauga ir gynimas.
2.12 Mes galime tvarkyti bet kokius šioje asmens politikoje nurodytus jūsų asmens duomenis, jei to reikia norint gauti ar išlaikyti draudimo apsaugą, valdyti riziką ar gauti profesionalių patarimų. Šio duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra teisėti mūsų interesai, būtent tinkama verslo apsauga nuo rizikos.
2.13 Be konkrečių tikslų, kuriais galime tvarkyti jūsų asmens duomenis, nurodytus šiame 2 skirsnyje, mes taip pat galime tvarkyti bet kuriuos jūsų asmens duomenis, kai toks tvarkymas yra būtinas norint įvykdyti mums tenkančią teisinę prievolę arba siekiant apsaugoti savo gyvybinius ar kito fizinio asmens gyvybinius interesus.


3. Automatizuotas sprendimų priėmimas:
3.1 Mes naudosime jūsų asmens duomenis automatizuotam sprendimų priėmimui, susijusiam su el. Pašto rinkodara.
3.2 Šis automatinis sprendimų priėmimas apims reklamą, rinkodarą ar analizę.
3.3 Šio automatinio sprendimų priėmimo svarba ir galimos pasekmės yra mūsų paslaugų ar reklaminių pasiūlymų tobulinimas.


4. Savo asmens duomenų teikimas kitiems:
4.1 Mes galime atskleisti jūsų asmens duomenis bet kuriam mūsų įmonių grupės nariui (tai reiškia mūsų dukterines įmones, mūsų pagrindinę kontroliuojančią bendrovę ir visas jos dukterines įmones) tiek, kiek tai yra pagrįstai reikalinga šioje politikoje nustatytais tikslais ir teisiniais pagrindais.
4.2 Mes galime atskleisti jūsų asmens duomenis mūsų draudikams ir (arba) profesionaliems patarėjams tiek, kiek tai yra pagrįstai reikalinga norint gauti ar išlaikyti draudimo apsaugą, valdyti riziką, gauti profesionalų patarimą arba pareikšti, įgyvendinti ar apginti teisinius reikalavimus teisme. nagrinėjant bylą arba vykdant administracinę ar neteisminę procedūrą.
4.4 Finansines operacijas, susijusias su mūsų svetaine ir paslaugomis, tvarko mūsų mokėjimo paslaugų teikėjai. Operacijų duomenimis su mokėjimo paslaugų teikėjais dalinsimės tik tiek, kiek to reikia jūsų mokėjimams apdoroti, tokiems mokėjimams grąžinti ir skundams bei klausimams, susijusiems su tokiais mokėjimais ir pinigų grąžinimais, spręsti. Galite rasti informacijos apie mokėjimo paslaugų teikėjų privatumo politiką ir praktiką.
4.5 Mes galime atskleisti jūsų užklausos duomenis vienam ar keliems iš tų pasirinktų trečiųjų šalių prekių ir paslaugų tiekėjų, nurodytų mūsų svetainėje, kad jie galėtų susisiekti su jumis, kad jie galėtų pasiūlyti, parduoti ir parduoti jums atitinkamas prekes ir (arba) paslaugos. Kiekviena tokia trečioji šalis veiks kaip duomenų valdytoja, atsižvelgdama į jai pateiktus užklausos duomenis; ir susisiekus su jumis, kiekviena tokia trečioji šalis pateiks jums savo privatumo politikos kopiją, kuri reglamentuos tos trečiosios šalies naudojimąsi jūsų asmens duomenimis.
4.6 Be konkretaus asmens duomenų atskleidimo, nurodyto šiame 4 skirsnyje, mes galime atskleisti jūsų asmens duomenis, kai toks atskleidimas yra būtinas siekiant įvykdyti mums tenkančią teisinę prievolę arba apsaugoti jūsų gyvybinius interesus ar gyvybiškai svarbūs kito fizinio asmens interesai. Mes taip pat galime atskleisti jūsų asmens duomenis, kai toks atskleidimas yra būtinas teisiniams reikalavimams pareikšti, įgyvendinti ar apginti teismo procese, administracinėje ar neteisminėje procedūroje.


5. Asmens duomenų saugojimas ir ištrynimas:
5.1 Šiame 5 skirsnyje nustatoma mūsų duomenų saugojimo politika ir tvarka, kuri yra skirta padėti užtikrinti, kad laikomės savo teisinių įsipareigojimų, susijusių su asmens duomenų saugojimu ir ištrynimu.
5.2 Asmens duomenys, kuriuos mes tvarkome bet kokiais tikslais ar tikslais, nebus saugomi ilgiau, nei to reikia šiems tikslams ar tikslams.
5.3 Mes saugosime jūsų asmens duomenis taip:
(a) asmens duomenys bus saugomi mažiausiai vienerius metus nuo jūsų paskyros sukūrimo dienos ir ne ilgesnį kaip 5 metų laikotarpį nuo jūsų paskyros sukūrimo dienos.
5.4 Kai kuriais atvejais mes negalime iš anksto nurodyti laikotarpių, per kuriuos bus saugomi jūsų asmens duomenys. Tokiais atvejais išlaikymo laikotarpį nustatysime remdamiesi šiais kriterijais:
(a) jūsų asmens duomenų saugojimo laikotarpis bus nustatytas atsižvelgiant į jūsų paskyros naudojimą.
5.5 Nepaisant kitų šio 5 skirsnio nuostatų, mes galime saugoti jūsų asmens duomenis, kai toks saugojimas yra būtinas siekiant įvykdyti mums taikomą teisinę prievolę arba apsaugoti jūsų gyvybinius ar gyvybiškai svarbius kito fizinio asmens interesus.


6. Pakeitimai:
6.1 Mes galime laikas nuo laiko atnaujinti šią politiką, savo svetainėje paskelbdami naują versiją.
6.2 Turėtumėte kartais patikrinti šį puslapį, kad įsitikintumėte, jog esate patenkinti bet kokiais šios politikos pakeitimais.
6.3 Mes galime pranešti apie reikšmingus šios politikos pakeitimus el. Paštu arba per privačių pranešimų sistemą mūsų svetainėje.


7. Jūsų teisės:
7.1 Šiame 7 skyriuje mes apibendrinome teises, kurias turite pagal duomenų apsaugos įstatymus. Kai kurios teisės yra sudėtingos, o ne visa išsami informacija buvo įtraukta į mūsų santraukas. Atitinkamai, norėdami išsamiai paaiškinti šias teises, turėtumėte perskaityti atitinkamus įstatymus ir reguliavimo institucijų rekomendacijas.
7.2 Jūsų pagrindinės teisės pagal duomenų apsaugos įstatymą yra:
a) teisę susipažinti;
b) teisė į ištaisymą;
c) teisę į duomenų ištrynimą;
d) teisę apriboti duomenų tvarkymą;
e) teisė nesutikti su duomenų tvarkymu;
f) teisė į duomenų perkeliamumą;
g) teisę skųstis priežiūros institucijai; ir
h) teisę atšaukti sutikimą.
7.3 Jūs turite teisę gauti patvirtinimą, ar mes tvarkome jūsų asmens duomenis, ir, kur mes darome, prieigą prie asmens duomenų kartu su tam tikra papildoma informacija. Ši papildoma informacija apima išsamią informaciją apie tvarkymo tikslus, susijusių asmens duomenų kategorijas ir asmens duomenų gavėjus. Jei tai nepažeidžia kitų teisių ir laisvių, mes jums pateiksime jūsų asmens duomenų kopiją. Pirmoji kopija bus teikiama nemokamai, tačiau už papildomas kopijas gali būti mokamas pagrįstas mokestis. [Prie savo asmeninių duomenų galite prisijungti apsilankę MANO SĄSKAITOJE, kai esate prisijungę prie mūsų svetainės.
7.4 Jūs turite teisę reikalauti ištaisyti bet kokius netikslius jūsų asmens duomenis ir, atsižvelgiant į tvarkymo tikslus, pateikti neišsamius jūsų asmens duomenis.
7.5 Tam tikromis aplinkybėmis jūs turite teisę nedelsdami ištrinti savo asmens duomenis. Tos aplinkybės apima: asmens duomenys nebereikalingi atsižvelgiant į tikslus, kuriems jie buvo surinkti ar kitaip tvarkomi; atšaukiate sutikimą tvarkyti sutikimu; prieštaraujate duomenų tvarkymui pagal tam tikras galiojančių duomenų apsaugos įstatymų taisykles; apdorojimas yra skirtas tiesioginės rinkodaros tikslams; ir asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai. Tačiau yra teisės ištrinti išimčių. Bendrosios išimtys apima atvejus, kai duomenų tvarkymas yra būtinas: norint naudotis saviraiškos ir informacijos laisvės teise; už teisinės prievolės vykdymą; arba teisiniams reikalavimams pareikšti, vykdyti ar apginti.
7.6 Tam tikromis aplinkybėmis jūs turite teisę apriboti savo asmens duomenų tvarkymą. Šios aplinkybės yra: jūs ginčijate asmens duomenų tikslumą; duomenų tvarkymas yra neteisėtas, tačiau jūs prieštaraujate ištrynimui; asmens duomenų mums nereikia mūsų tvarkymo tikslais, tačiau jums reikia asmens duomenų teisiniams reikalavimams pareikšti, pareikšti ar apginti; o jūs prieštaravote dėl tvarkymo, kol bus patikrintas šis prieštaravimas. Jei šiuo pagrindu buvo apribotas duomenų tvarkymas, mes galime ir toliau saugoti jūsų asmens duomenis. Tačiau mes jį apdorosime tik kitaip: su jūsų sutikimu; teisinių reikalavimų nustatymui, vykdymui ar gynimui; kito fizinio ar juridinio asmens teisių apsaugai; arba dėl svarbių visuomenės interesų.
7.7 Jūs turite teisę nesutikti, kad mes tvarkytume jūsų asmens duomenis dėl priežasčių, susijusių su jūsų konkrečia situacija, tačiau tik tiek, kiek teisinis duomenų tvarkymo pagrindas yra tai, kad tvarkyti reikia: atlikti užduotį, vykdomą pagal viešasis interesas arba vykdant mums suteiktą oficialią valdžią; arba mūsų ar trečiosios šalies siekiamų teisėtų interesų tikslai. Jei pateiksite tokį prieštaravimą, mes nustosime tvarkyti asmeninę informaciją, nebent galėsime įrodyti įtikinamus teisėtus duomenų tvarkymo pagrindus, viršijančius jūsų interesus, teises ir laisves, arba jei tvarkymas yra skirtas teisiniams reikalavimams pareikšti, įgyvendinti ar apginti.
7.8 Jūs turite teisę nesutikti, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais (įskaitant profiliavimą tiesioginės rinkodaros tikslais). Jei pateiksite tokį prieštaravimą, mes nustosime tvarkyti jūsų asmens duomenis šiam tikslui.
7.9 Jūs turite teisę nesutikti, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi mokslo ar istorijos tyrimų ar statistikos tikslais dėl priežasčių, susijusių su jūsų konkrečia situacija, išskyrus atvejus, kai duomenų tvarkymas yra būtinas užduočiai atlikti, susijusiai su visuomenės interesais.
7.10 Tiek, kiek teisinis mūsų asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra:
a) sutikimas; arba
b) kad duomenų tvarkymas yra būtinas sutarčiai, kurios šalimi esate, įvykdyti arba tam, kad prieš sudarydamas sutartį galėtumėte imtis veiksmų jūsų prašymu,
ir toks tvarkymas atliekamas automatizuotomis priemonėmis, jūs turite teisę iš mūsų gauti savo asmens duomenis struktūriniu, dažniausiai naudojamu ir mašinoje skaitomu formatu. Tačiau ši teisė netaikoma, jei ji neigiamai paveiktų kitų teises ir laisves.
7.11 Jei manote, kad tvarkydami jūsų asmeninę informaciją pažeidžiame duomenų apsaugos įstatymus, turite teisinę teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, atsakingai už duomenų apsaugą. Tai galite padaryti ES valstybėje narėje, kurioje yra įprasta gyvenamoji vieta, darbo vieta ar įtariamo pažeidimo vieta.
7.12 Tiek, kiek teisinis mūsų asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra sutikimas, jūs turite teisę bet kada atšaukti šį sutikimą. Atšaukimas neturės įtakos duomenų teisėtumui iki atsiėmimo.
7.13. Galite pasinaudoti bet kuriomis savo teisėmis, susijusiomis su savo asmens duomenimis, raštu pranešdamas mums, be kitų šiame 7 skyriuje nurodytų būdų.


8. Trečiųjų šalių svetainės:
8.1 Mūsų svetainėje yra hipersaitai ir išsami informacija apie trečiųjų šalių svetaines.
8.2 Mes nekontroliuojame ir neatsakome už trečiųjų šalių privatumo politiką ir praktiką.


9. Vaikų asmens duomenys:
9.1 Mūsų svetainė ir paslaugos skirtos vyresniems nei 18 metų asmenims.
9.2 Jei turime pagrindo manyti, kad savo duomenų bazėse laikome asmens iki jaunesnio amžiaus asmens duomenis, tuos asmens duomenis ištrinsime.


10. Informacijos atnaujinimas:
10.1 Praneškite mums, ar mūsų turima asmeninė informacija apie jus turi būti pataisyta ar atnaujinta.


11. Apie slapukus:
11.1 Slapukas yra failas, kuriame yra identifikatorius (raidžių ir skaičių eilutė), kurį žiniatinklio serveris siunčia žiniatinklio naršyklei ir kurį saugo naršyklė. Tada identifikatorius siunčiamas atgal į serverį kiekvieną kartą, kai naršyklė reikalauja serverio puslapio.
11.2 Slapukai gali būti „nuolatiniai“ arba „sesijos“ slapukai: nuolatiniai slapukai bus saugomi interneto naršyklės ir išliks galioti iki nustatytos galiojimo pabaigos datos, nebent vartotojas juos ištrins iki galiojimo pabaigos datos; Kita vertus, sesijos slapukas nustos galioti vartotojo sesijos pabaigoje, kai bus uždaryta interneto naršyklė.
11.3 Slapukuose paprastai nėra jokios informacijos, leidžiančios identifikuoti vartotoją, tačiau asmeninė informacija, kurią mes saugome apie jus, gali būti susieta su informacija, saugoma ir gauta iš jų.


12. Slapukai, kuriuos naudojame:
12.1 Mes naudojame slapukus šiais tikslais:
(a) autentifikavimas - mes naudojame slapukus, kad galėtume jus identifikuoti, kai lankotės mūsų svetainėje ir naršydami mūsų svetainėje;
(b) būsena - mes naudojame slapukus, kurie padeda mums nustatyti, ar esate prisijungę prie mūsų svetainės;
(c) pirkinių krepšelis - mes naudojame slapukus, kad išlaikytume jūsų pirkinių krepšelio būseną naršant mūsų svetainėje;
(d) suasmeninimas - mes naudojame slapukus, kad išsaugotume informaciją apie jūsų pageidavimus ir pritaikytume jums savo svetainę;
(e) saugumas - slapukus naudojame kaip apsaugos priemonių, naudojamų apsaugoti vartotojo abonementus, įskaitant apsaugą nuo apgaulingo prisijungimo duomenų naudojimo ir apskritai mūsų svetainės ir paslaugų apsaugą, elementą;
(f) reklama - mes naudojame slapukus [padėti mums rodyti jums aktualias reklamas;
(g) analizė - mes naudojame slapukus, kurie mums padeda analizuoti mūsų svetainės ir paslaugų naudojimą ir našumą; ir
(h) slapukų sutikimas - slapukus naudojame tam, kad išsaugotume jūsų nuostatas, susijusias su slapukų naudojimu.


13. Slapukai, kuriuos naudoja mūsų paslaugų teikėjai:
13.1 Mūsų paslaugų teikėjai naudoja slapukus ir šie slapukai gali būti saugomi jūsų kompiuteryje, kai lankotės mūsų svetainėje.
13.2 Mes naudojame „Google Analytics“ analizuodami savo svetainės naudojimą. „Google Analytics“ renka informaciją apie svetainės naudojimą naudodama slapukus. Surinkta informacija, susijusi su mūsų svetaine, naudojama ataskaitoms apie mūsų svetainės naudojimą kurti. „Google“ privatumo politiką galite rasti šiuo adresu: https://www.google.com/policies/privacy/.
13.3 Savo svetainėje skelbiame „Google AdSense“ interesais pagrįstus skelbimus. Tai pritaikė „Google“, kad atspindėtų jūsų pomėgius. Siekdama nustatyti jūsų pomėgius, „Google“ naudodama slapukus stebės jūsų elgesį mūsų svetainėje ir kitose žiniatinklio svetainėse. Galite peržiūrėti, ištrinti arba pridėti su jūsų naršykle susietų pomėgių kategorijas apsilankę šiuo adresu: https://adssettings.google.com. Taip pat galite atsisakyti „AdSense“ partnerių tinklo slapuko naudodamiesi tais nustatymais arba naudodamiesi „Network Advertising Initiative“ kelių slapukų atsisakymo mechanizmu: http://optout.networkadvertising.org. Tačiau šie atsisakymo mechanizmai patys naudoja slapukus, o jei išvalysite slapukus iš savo naršyklės, jūsų atsisakymas nebus išlaikytas. Jei norite užtikrinti, kad tam tikros naršyklės atveju būtų atsisakyta, galite apsvarstyti galimybę naudoti „Google“ naršyklės papildinius, pasiekiamus šiuo adresu: https://support.google.com/ads/answer/7395996.


14. Slapukų valdymas:
14.1 Daugelis naršyklių leidžia atsisakyti priimti slapukus ir ištrinti slapukus. Tam būdai skiriasi kiekvienoje naršyklėje ir versijoje. Tačiau galite gauti naujausią informaciją apie slapukų blokavimą ir ištrynimą naudodami šias nuorodas:
(a) https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=lt („Chrome“);
b) https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences („Firefox“);
c) http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/ (Opera);
(d) https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies („Internet Explorer“);
(e) https://support.apple.com/kb/PH21411 („Safari“); ir
(f) https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy (kraštas).
14.2 Visų slapukų blokavimas turės neigiamos įtakos daugelio svetainių naudojimui.
14.3 Jei užblokuosite slapukus, negalėsite naudoti visų mūsų svetainės funkcijų.


15. Slapukų nuostatos:
15.1 Galite tvarkyti savo nuostatas, susijusias su slapukų naudojimu mūsų svetainėje, apsilankę www.askeko.uk


16. Mūsų duomenys:
16.1 Ši svetainė priklauso Askeko Ltd.
16.2 Esame registruoti Anglijoje ir Velse registracijos numeriu 11332552, o mūsų registruota buveinė yra Paul Street, 86–90, 3 aukštas, Londonas, EC2A 4NE.
16.3 Pagrindinė mūsų verslo vieta yra Paul Street 86–90, 3 aukštas, Londonas, EC2A 4NE
16.4 Galite susisiekti su mumis:
a) „Askeko Ltd.“, Paul Street, 86–90, 3 aukštas, Londonas, EC2A 4NE;
(b) naudodamiesi mūsų svetainės kontaktine forma; arba
d) el. paštu hello@serenabeautycare.com


17. Duomenų apsaugos pažymėjimas ir pareigūnas:
17.1 Mūsų duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys yra šie: giedre@askeko.uk
17.2 Mes esame užregistruoti pas Informacijos komisaro pareigūną, mūsų nuoroda yra ZA378786.

bottom of page